ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วย วิถีธรรมชาติ เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com