โรงเรือนมาตรฐานป้องกันโรคไข้หวัดนก

กันไว้ดีกว่าแก้ การป้องกันที่ดีทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงไปได้อีกระดับ แนวทางที่กรมปุสัตว์แนะนำเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ฟาร์มไก่มีดังนี้

รายละเอียดสินค้า

หลักการสร้างโรงเรือนไก่พื้นเมืองรายย่อยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโรคต่างๆของไก่ ค่ะ
1. โรงเรือนป้องกัน ฝนกันลมได้
2. ต้องมีตาข่าย ล้อมรอบ
3. ต้องมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ เข้า-ออก
4. มีพื้นที่ให้ไก่ ได้หากิน
5. มีแนวรั้วป้องกัน สุนัขแมว และสัตว์อื่นๆ
6. หากนำไก่เข้ามาใหม่ หรือออกไปชนต้องแยกไม่ให้เข้าโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน.

สินค้าแนะนำ

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com