ติดต่อสอบถามข้อมูล

ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เวียงเชียงรุ้ง

45 หมู่ 7 ห้วยห้าง ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย 57210
โทร. 093-1830842 / 080-1308420 Fax. ส่งท่งไลน์ผ่าน QR โค๊ด หน้าแรก
E-mail : kamsamut900@gmail.com

ฟอร์มกรอกข้อมูลสอบถาม
*กรุณากรอกข้อมูล
*กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
*กรุณากรอกข้อมูล
*กรุณากรอกข้อมูล
© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com