คุณค่าทางโภชนาการ ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

คุณภาพเนื้อไก่ประดู่หางดำ จากการวิจัยของอาจารย์สัญชัย จตุรสิทธา และคณะ(2554)

รายละเอียดสินค้า

คุณภาพเนื้อไก่ประดู่หางดำ

 

ไก่ประดู่หางดำ

ไก่เนื้อ

1.เนื้ออก

 

 

 1.1 โปรตีน (กรัม/100 กรัม)

22.5

21.6

 1.2 ไขมัน (กรัม/100 กรัม)

0.5

1.3

 1.3 ไตรกลีเซอไรด์ (กรัม/100 กรัม)

0.1

0.8

 1.4 คอเลสเตอรอล (กรัม/100 กรัม)

10.5

16.1

2.เนื้อสะโพก

 

 

 2.1 โปรตีน (กรัม/100 กรัม)

18.9

17.8

 2.2 ไขมัน (กรัม/100 กรัม)

1.6

7.9

 2.3 ไตรกลีเซอไรด์ (กรัม/100 กรัม)

4.7

7.1

 2.4 คอเลสเตอรอล (กรัม/100 กรัม)

29.8

86.2

ที่มา : สัญชัย จตุรสิทธา และคณะ(2554)

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com