มาตรฐานการเลี้ยงและการแปรรูป

เน้นการเลี้ยงปล่อยให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ จากเกษตรกรที่ได้รับการอบรมฝึกฝนปรับเปลี่ยนแนวคิดใให้ห่วงใยทั้งผลผลิตและผู้บริโภค

รายละเอียดสินค้า

   

      การเลี้ยงของสมาชิกกลุ่มเน้นให้มีรูปแบบที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม เช่น มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูเข้าออกทางเดียว มีรองเท้าบู้ทไว้เปลี่ยน มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มเท้า  มีที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีที่พักสัตว์ป่วย มีเตาเผาหรือฝังซาก ที่ตัวโรงเรือนมีตาข่ายกันนก หนูพาหะของโรค

      ตอนนี้เกษตรกรเริ่มเลี้ยงได้ดีมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วครับ มีเครือข่ายหลายคนจำหน่ายลูกไก่ ไก่ขุน พ่อแม่พันธุ์ มีรายได้ตามสมควรแล้วครับ ไม่ถึงกับรวยแต่ชุมชนเข้มแข็งมีแหล่งอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยเพราะเลี้ยงเองกินเอง..ขอบคุณ กรมปศุสัตว์และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ที่วิจัยพัฒนาไก่พันธุ์ที่ดีๆ มาให้เกษตรกรได้เลี้ยง

 

      ในด้านการแปรรูปกลุ่มมีโรงเรือนแปรรูปที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ สะอาดและปลอดภัย และเป็นกิจกรรมแปรรูปมีสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ท่านจึงมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าผลผลิตของไก่ประดู่หางดำที่มีคุณภาพรวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอีกด้วย

 

 

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com