มาตรฐานการเลี้ยงและการแปรรูป

เน้นการเลี้ยงปล่อยให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ จากเกษตรกรที่ได้รับการอบรมฝึกฝนปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ห่วงใยทั้งผลผลิตและผู้บริโภค

รายละเอียดสินค้า

   

      การเลี้ยงของสมาชิกกลุ่มเน้นให้มีรูปแบบที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม เช่น มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูเข้าออกทางเดียว มีรองเท้าบู้ทไว้เปลี่ยน มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มเท้า  มีที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีที่พักสัตว์ป่วย มีเตาเผาหรือฝังซาก ที่ตัวโรงเรือนมีตาข่ายกันนก หนูพาหะของโรค

      ตอนนี้เกษตรกรเริ่มเลี้ยงได้ดีมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วครับ มีเครือข่ายหลายคนจำหน่ายลูกไก่ ไก่ขุน พ่อแม่พันธุ์ มีรายได้ตามสมควรแล้วครับ ไม่ถึงกับรวยแต่ชุมชนเข้มแข็งมีแหล่งอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยเพราะเลี้ยงเองกินเอง..ขอบคุณ กรมปศุสัตว์และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ที่วิจัยพัฒนาไก่พันธุ์ที่ดีๆ มาให้เกษตรกรได้เลี้ยง

 

      ในด้านการแปรรูปกลุ่มมีโรงเรือนแปรรูปที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ สะอาดและปลอดภัย และเป็นกิจกรรมแปรรูปมีสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ท่านจึงมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าผลผลิตของไก่ประดู่หางดำที่มีคุณภาพรวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอีกด้วย

 

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกจากจังหวัดนำโดยนายไชยวุฒิ ไชยรินทร์ ตัวแทนโยธาและผังเมือง น.ส.กมล อุตุภรณ์นักวชาการสิ่งแวดล้อม และน.สพ.ธีรัตธาวัลย์ โตบรรลือภพ ทีมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ 24/3/2560 ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เชียงใหม่ มาเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ปีกที่กลุ่มห้วยห้างได้ยื่นของใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการโรงฆ่าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com