มาตรฐานการแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำที่สะอาดปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงมีการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้รับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ และนำไก่ประดู่หางดำที่ผ่านการเลี้ยงที่ปล่อยตามธรรมชาติ (FREE RANGE) และเลี้ยงด้วยอาหารปลอดภัยไม่มีสารเคมี

รายละเอียดสินค้า

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เชียงใหม่ มาเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ปีกที่กลุ่มห้วยห้างได้ยื่นของใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการโรงฆ่าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

 

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com