แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

(1) ไก่แช่แข็ง ชนิดเต็มตัว

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด

(2) ไก่แช่แข็ง ชนิดครึ่งตัว

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด

(3) ขาไก่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด

(4) อกไก่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด

(5) เครื่องแกง

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด
© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com